A hónap pénze 2011 március- Seleukos Nikator tetradrachma

A hónap pénze- Seleukos Nikator tetradrachma

Ar tetradrachma, verde: Susa, 305-295 között. Előlap: Nagy Sándor vagy Seleukos sisakos mellképe jobbra, sisakon párducbőr, és bika szarv. Hátlap: Niké jobbra áll, előtte oszlop, melyre koszorút helyez. Nilé és az oszlop között AX.

Seleukos Nikator tertradrachma

Seleukos Nikator tertradrachma

A Seleukida Birodalom felemelkedése

Nagy Sándor halála után hadvezérei felosztották a birodalmat egymás között. Seleukos az első felosztásnál kimaradt, de ie. 320-ban Babilon satrapája lett. Halálakor ie. 281-ben országa már Asia Minor és Baktria területét is magába foglalta, szinte az összes Nagy Sándor által meghódított keleti terület az övé lett.

Ahogy az összes hadvezér, Seleukos is Nagy Sándor nevében verette pénzeit, e mellett számos új verdét nyitott. Ie. 305-től már saját nevére verette érméit, számos új típust vezetett be, amelyeken az új dinasztia népszerűsítése jelent meg.  Halála után a birodalom bár egyben maradt, számos régió önállósodott, saját pénzveréssel rendelkezett. Róma megjelenése után jelentősége folyamatosan csökkent, majd ie. 64-ben megszűnt a birodalom. Csaknem 250 éves fennállása alatt a Seleukida birodalom igen jelentős számú érmét bocsátott ki, amely a hellén királyságok közül talán a legváltozatosabb éremképekkel rendelkezett.

Seleukos Nikator élete

Seleukos Nikator

Seleukos Nikator

Seleukos Antiochos és Laodike gyermekeként született Makedóniában ie. 358-354 között.  Apja a makedón katonai arisztokrácia tagja volt. Noha az előkelők társadalmának tagja volt a család, mégsem álltak olyan közel Nagy Sándorhoz, mint a Ptolemaios dinasztia, illetve a Lysimachos család.

Ie 334-ben, a 20-as évei elején, Seleukos már részt vett nagy Sándor ázsiai hadjáratában. Néhány évvel később a makedón elit csapatnak, az ún. ezüstpajzsoknak a vezetését kapta meg. 

Egyre magasabb rangra emelkedett, így lehetősége nyílt egy perzsa hercegnő, Apama kezét megkérni. Első gyermekük ie. 325-ben született a későbbi diktátor,  Antiochos Soter.  Egy évvel később a híres szuzai menyegzőn ahol számos makedón előkelő megházasodott –Nagy Sándor III.Dareios nővérét vette el-, formálisan is összeházasodott Apamával.  Később még két lány, laodike és Apama, illetve egy fiú Achaeus született a frigyből.  Sándor halála után a birodalom legerősebb embere Perdiccas volt, aki irányrégensként irányított, döntései nyomán különböző királyságok alakultak ki. Ebbe a szűk körbe nem tartozott Seleukos, de Perdiccas halála után Antipather vette át az uralmat és ie. 321-ben Triparadisius-ban újraosztották a birodalmat. Itt Seleukos megkapta a talán leggazdagabb királyságot, Babilont, de hadserege jelentéktelen volt.  Antipater célja valószínűleg az lehetett, hogy a keleti provinciákat feldarabolja, nehogy valaki egy kézből irányítva hatalmára törjön.

Ugyanezen az összejövetelen Antigonos feladatul kapta, hogy hogy ölje meg Eumenes-t aki Kardia uralkodójaként ellenezte a birodalom felosztását.  Ezután Antigonos a saját uralma alatt akarta újraegyesíteni a birodalmat.  Ie. 315-ben Antigonos Babilonba érkezett, ahol Seleukos örömmel fogadta, de hamar ellenségesre fordult a viszony köztük miután Antigonos egyik emberét Seleukos megbüntette annak engedélye nélkül. Babilónia éves jövedelmét kérte cserébe Antigonos, de visszautasítást kapott. A bosszútól tartva Seleukos 50 lovas kíséretében Egyiptomba menekült.  Kaldeai asztrológusok azt jósolták, hogy Seleukos Ázsia ura lehet és meg fogja gyilkolni Antigonost. Ezután katonákat küldött elfogására, Mezopotámiába és Szíriába. Mezopotámia satrapáját megölette, miután tudomást szerzett arról, hogy Blitor támogatta Seleukost menekülésében.

Seleukos Ptolemaios hadvezérévé vált, számos sikeres csatában vett részt.  Döntő volt a gázai csata ie 312-ben, mikor is Peithon, Babilon kinevezett satrapája életét vesztette, így megnyílt az út Seleukosnak, hogy visszatérjen.  ptolemaios 100 katonát adott mellé a visszatérésre, útközben további zsoldosok csatlakoztak, végül 3000 emberrel ért Babilonba. Hamar elfoglalta a várost, innen számítjuk a Szeleukida Birodalom kezdetét.

Hamar ezután Antigonos Nicanort, media satrapáját- kinek 17000 fős serege volt- ésAria satrapáját Evagorast küldte Babilon visszafoglalására, de a csatát Seleukos nyerte, ráadásul az ellenség hadereje átállt hozzá.  Több további csatában erősítette meg hatalmát, majd a többi nagy hadvezérhez hasonlóan önmagáról elnevezve új fővárost alapított a Tigris partján ie. 307 és 305 között, Szeleukia néven. A verdét is áttelepítették, később a lakosságot is Babilonból. A város egészen a római hódításig fennállt, isz. 165-ben lerombolták és elpusztították.

Ie. 306-ban királynak kiáltották ki. Birodalma folyamatosan nőtt, határos volt északon a Kaszpi-tengerrel, nyugaton a perzsa öböllel, délen Indiával. Ie. 281-ben Corupedium-nál legyőzte Lysimachos-t aki életét vesztette a csatában, így ő maradt az utolsó élő hadvezér Nagy Sándor korából. Ezzel Seleukos már Asia Minor-t is birodalma részeként tudhatta, így Egyiptom kivételével Nagy Sándor hódításait megismételte.  Uralma csúcspontjára ért, ekkor azonban Trákia partjainál Ptolemaios Keraunos megölte őt.  Igen népszerű volt országaiban, számos anekdota dicsőítette az antik világban halála után is.

Both comments and pings are currently closed.

Hozzászólások lezárva.


©2000-2022 Numismatics Hungary. Minden jog fenntartva!
A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.