Tóth Csaba: Különleges erdélyi tallérgyűjtemény került a múzeumba

A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjának keretében a Magyar Nemzeti Múzeum 2015 őszén különleges éremgyűjteménnyel gyarapodott. A letétként a múzeum Éremtárában elhelyezett 216 erdélyi tallért és emlékérmet Törő István galériatulajdonostól vásárolta meg az MNB.

A Törő-éremgyűjtemény voltaképpen három generáció – nagyapa, apa és fia – fáradságos gyűjtőmunkájának eredménye. Speciális kollekció, amely kezdettől fogva igen magasra tette a lécet, és az erdélyi tallérveretek legapróbb változatainak gyűjtését tűzte ki céljául. A hosszú idő, az állhatatos gyűjtőmunka és a szakértelem meghozta gyümölcsét: a 20–21. század legjelentősebb erdélyi tallérgyűjteménye, a mai korban szinte megismételhetetlen anyag gyűlt össze, amelynek értéke muzeális szempontból is jelentős.

A tallér az újkori világ legfontosabb címlete volt, nem véletlenül nevezte el a kutatás a 16–19. század pénztörténeti korszakát „tallérperiódusnak”. A mintegy 28,5 g súlyú, átlagosan 4 cm átmérőjű pénzek verése János Zsigmond uralkodása alatt, 1562-től kezdődött az Erdélyi Fejedelemségben és tartott egészen Apafi Mihály fejedelem (1661–1690) koráig. A gyűjtemény összesen 13 erdélyi fejedelem pénzeit (tallér, féltallér) tartalmazza a következő eloszlásban: János Zsigmond (8), Báthori István (1) Báthori Kristóf (3), Báthori Zsigmond (90), Bocskai István (3), Báthori Gábor (10), Bethlen Gábor (23), I. Rákóczi György (4), II. Rákóczi György (28), Barcsai Ákos (11), Kemény János (1), Apafi Mihály (33), Thököly Imre (1). Utóbbinak nevére nem vertek ugyan tallért, ez a darab egy nagyméretű és igen ritka ezüst emlékérem.

A gyűjtemény jelentőségét akkor tudjuk igazán felmérni, ha összevetjük más, hasonló jellegű kollekciókkal. Magyarországon és egyben a világon a legnagyobb magyar vonatkozású numizmatikai anyagot a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára őrzi, ezen belül jelenleg 755 db különféle, a 16–17. században az Erdélyi Fejedelemségben készült tallérveret található a fiókjaiban. Ehhez képest a Törő-gyűjtemény 216 darabja huszonnyolc százalékkal, tehát közel egyharmadával emelte meg ezt a mennyiséget. Még jobban árnyalja a képet, ha közelebbről megvizsgáljuk, milyen forrásokból is állt össze az MNM gyűjteménye, amely kétszáz év gyűjtőmunkának köszönheti létét. A legnagyobb tétel beleltározása 1896-ban történt: Resch Adolf brassói ékszerész 300 darab erdélyi tallérját dr. Mészáros Károly ügyvéd költségén, akkori áron 12 000 forintért sikerült megszerezni. A Magyar Nemzeti Múzeum alapítójának, Széchényi Ferenc grófnak ezzel szemben „csupán” 108 darabot köszönhetünk, majd ezt követik a Delhaes- (50 db), a Weszerle- (26 db) és a Jankovich-gyűjtemény (21 db) tallérjai. Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi egy évszázad alatt csupán néhány erdélyi tallér került a Magyar Nemzeti Múzeumba.

A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában letétbe helyezett anyag feldolgozása folyamatban van, a gyűjteményt 2016. június 6-án nyíló kamarakiállításunk keretében mutatjuk be az érdeklődőknek.

János Zsigmond tallér
János Zsigmond (1540–1571) tallér, 1568, j.n., (Nagyszeben)

bathorizsigmonde

Báthori Zsigmond (1581–1602) tallér, 1592, j.n. (Nagybánya)

Báthori Zsigmond (1581–1602) tallér, 1592, j.n. (Nagybánya)

bocskaie

Bocskai István (1605–1606) tallér, 1605, j.n. (Nagyszeben)

Bocskai István (1605–1606) tallér, 1605, j.n. (Nagyszeben)

csegelye

Bethlen Gábor (1613–1629) 3/4 tallércsegely, 1623, B–Z (Oppeln–Ratibor)

Bethlen Gábor (1613–1629) 3/4 tallércsegely, 1623, B–Z (Oppeln–Ratibor)

rakoczigyorgye

I. Rákóczi György (1630–1648) tallér, 1647, N–B (Nagybánya)

I. Rákóczi György (1630–1648) tallér, 1647, N–B (Nagybánya)

kemenye

Kemény János (1661–1662) tallér, 1661, C–V (Kolozsvár)

Kemény János (1661–1662) tallér, 1661, C–V (Kolozsvár)

apafie

Apafi Mihály (1661–1690) tallér, 1672, SEGES–VARI B (Segesvár)

Apafi Mihály (1661–1690) tallér, 1672, SEGES–VARI B (Segesvár)

thokolye

Thököly Imre (1682–1690) emlékérem, 1685

Thököly Imre (1682–1690) emlékérem, 1685

Both comments and pings are currently closed.

Hozzászólások lezárva.


©2000-2022 Numismatics Hungary. Minden jog fenntartva!
A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.