Krőzus /ie. 560-540/ pénzverése

Kroiszosz, elterjedt nevén Krőzus Lüdia királya volt ie.560-546 között.  Nevéhez fűződik az ókori világ hét csodájának egyike, a szardeiszi Artemisz templom építésének patronálása.  Mégis e név a gazdagság szimbóluma, maga Krőzus roppant vagyonnal rendelkezett. Hatalomvágya a perzsák elleni hadjáratra sarkallta, de II.Kürosz legyőzte, elfoglalta a fővárost Szardeiszt, Krőzust máglyán elégette, ezzel meg is szűnt Lüdia.

A pénzverés mai tudásunk szerint  ie.650 körül kezdődött el. Lüdia a Mediterrán világban a pénzverés bölcsőjét jelentette. A Mermnad dinasztia idején jelent meg az electrum alapú pénzverés, amely 2/3 rész aranyat és 1/3 rész ezüstöt jelentett.  Az electrum a folyók medrében természetes állapotban volt fellelhető, így a fémet átalakítás nélkül lehett pénzverésre használni.

Krőzus jelentősége a pénz fejlődésében óriási, mivel ő vezette be a tiszta arany, illetve ezüstpénzek verését, és ezek egymáshoz való arányát is megállapította. A rendszerben a legnagyobb címletet a nehéz statér jelentette, 10.8g körüli súlyával, ezt aranyból és ezüstből is verték.  Ezzel leváltotta a korábban használt főníciai mintájú electrum statérokat, a színsúlyt megtartva, a súlyt csökkentve.  

Krőzus arany statérKrőzus pénzének előlapján egy bömbölő oroszlán néz szembe egy látszólag nyugodt bikával. A hátlapján pedig egy pecsét volt, magáé az uralkodóé, aki így garantálta az érme súlyát és fémtartalmát.  Számos változata ismert a típusnak, az idők során nyilván újabb változatok is elő fognak kerülni. A birodalom bukásával, a lüdiai pénzek is megszűntek, de alapul szolgáltak, mint finomságban, mind súlyban a hódító perzsák új pénzeinek az arany daric-nak és az ezüst sigloi-nak.

Aranyból a következő típusok léteznek: két főtípus van a nehéz illetve a könnyű statér.

A nehéz statérok nagyon ritkán fordulnak elő.

 

A nehéz statér változatai:

a, egész ca. 10.8g

b, harmad ca. 3.63g

c, hatod ca. 1.82g

d, tizenketted ca. 0.91g

 

A könnyűé:

a, egész 8.17g

b, harmad 2.72g

c, hatod 1.36g

d, tizenketted 0.68g

 

Ezüstből a következők léteznek:

a, statér ca. 10.89g

b, fél statér 5.45g

c, harmad statér ca. 3.63g

d, tizenketted statér 0.91g

Both comments and pings are currently closed.

Hozzászólások lezárva.


©2000-2019 Numismatics Hungary. Minden jog fenntartva!
A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.