II.Rákóczi Ferenc ritka kassai polturája- 1707 M-C

II.Rákóczi Ferenc 1703-1711 poltura 1707 M-C Kassa. Előlap: POLTURA A 1707, középen kétrészű barokk címerpajzs: hétszer vágott pajzs balra, jobbra hármashalmon koronából kiemelkedő kettőskereszt. Kétoldalt M-C. Hátlap: PATRONA HVNGARIAE, Madonna karjná Jézus, baljában jogar. Referencia: Unger 1139f, Huszár 1554.

II.Rákóczi Ferenc poltura 1707 M-C

II.Rákóczi Ferenc poltura 1707 M-C

Kotán Richárd: Rákóczi 1707-es MC-s poltura.

A Rákóczi szabadságharc idején az apró váltópénz hiány enyhítésére, kellő nemesfém hiányában, rézpolturákat kezdtek verni (1704-1707 között). A két nagyobb pénzverde (Körmöcbánya, Kassa) mellett készültek még kisebb mennyiségben Munkácson és Nagybányán is rézpolturák, talán Szepesváron is, ahova a kassai verde kényszerült költözni 1706-ban, amikor Rabutin Kassára támadt.

Munkácson 1706-ban MM verdejeggyel és verdejegy nélkül és 1707-ben MM-es verdejeggyel, Kassán 1705, 1706, 1707-ben CM-es verdejeggyel és verdejegy nélkül készültek polturák.

Az MM-es és NB-s veretek ritkának mondhatók (valószínűleg sokkal kisebb példányszámban és változatban készültek, mint a másik két verdében vert polturák), de az itt bemutatott MC-s poltura ezek közül is kiemelkedik ritkaságban, mivel az MC verdejegy jelölheti a munkácsi és kassai verdét, de akár készülhettek ezek a veretek Szepesváron is, bár a szepesi verde csak 1706-ban üzemelhetett. (A Szepesi vár a régi iratokban sokféle néven van említve. Scepus, Magnum Claustrum, Sceps, Ceus, Cups, Zips, Szepes stb.) Ezek alapján (Magnum Claustrum) akár az MC verdejel is összehozható a szepesi pénzverdével. A veretek készítési helyének meghatározásában a verdékre jellemző ábrázolások (címerpajzs, rozetták, Madonna és Kisded ábrázolások)segíthetnek, illetve a verdejegy, mely esetünkben (MC) éppen gondolkodásra adhat okot.

Mint tudjuk 1705 év végén a nagybányai verde Munkácsra kényszerült költözni a többszöri labanc fenyegetés hatására. A verde dolgozói, vésnökök, példametszők nagy valószínűséggel a verdével együtt költöztek ilyenkor át a másik városba.)

A bemutatott 1707-es évszámú darab előlapján íves magyar címert láthatunk, ami a Nagybányán és Munkácson készült veretekre jellemző. A címer alatt 4 levelű rozetta van, amely a munkácsi verde jellemzője volt. A nagybányai veretekre az 5 levelű rozetta jellemző. Előlapi betűk kisebbek, mint a hátlapon.

A munkácsi és nagybányai poltura veretek hátlapján a többi verdétől eltérő pufók Madonna és Kisded ábrázolás jellemző. Alatta kissé jobbra a Patrona Hungariae feliratot elválasztó pont.

A bemutatott darab érdekessége, hogy hátlapja kassai hátlap, melynek jellemzője a vékony Madonna és Kisded ábrázolás és alatta a 8 apró ponttal körbevett nagyobb pötty alakú rozetta.

A verési módjára tipikus példa lehet az itt bemutatott érme, mivel látványosan hajlott, ami vagy pofás verőgéppel vagy hengeres verőgéppel történő sajtolás, verés eredményeként jöhetett csak létre.

Korabeli feljegyzések híján csak elképzelni tudjuk, hogy egy 1707-es munkácsi poltura előlapi verőtöve hogy kerülhetett Kassára (Szepesre), vagy épp fordítva egy kassai hátlap Munkácsra és hogy az MC verdejegy vésnöki tévedés volt-e csupán (a kassai CM verdejegy felcserélése), vagy direkt került fordítva a verőtőre (pl. Mince vagy Münze Cassovia-ra  vagy Magnum Claustrum (Szepes régi neve), utalva arra, ahol verték vagy épp arra, hogy a munkácsi verdében készült, de a hátlapja a kassai verőtő felhasználásával.

A gondolatmenetet folytatva eddig 3 variációja ismert az MC-s polturáknak.

  1. Munkácsi előlap (íves munkácsi-nagybányai címer, alatta 4 leveles rozetta, MC verdejegy, azonos előlapi és hátlapi betű méret), munkácsi hátlap (pufók Madonna és Kisded, alatta kissé jobbra a Patrona Hungariae feliratot elválasztó pont.)
  2. Munkácsi előlap (íves munkácsi-nagybányai címer, alatta 4 leveles rozetta, MC verdejegy, kisebb előlapi betű méret), kassai hátlap (vékony Madonna és Kisded, alattuk kassai 8 pontos rozetta, nagyobb hátlapi betű méret) Az itt bemutatott darab.
  3. Kassai előlap (egyenesebb oldalú és egyenes felső vonalú kassai címer, alatta kassai 8 pontos rozetta, MC verdejegy, nagyobb előlapi és hátlapi betű méret), kassai hátlap (vékony Madonna és Kisded, alattuk kassai 8 pontos rozetta, nagyobb hátlapi betű méret)

További munkácsi és kassai kevert elő és hátlapos polturák CM-es verdejeggyel.

  1. Munkácsi előlap (íves munkácsi-nagybányai címer, alatta 4 leveles rozetta, de CM verdejegy, kisebb előlapi betű méret), kassai hátlap (vékony Madonna és Kisded, alattuk kassai 8 pontos rozetta, nagyobb hátlapi betű méret)
  2. Kassai előlap (egyenesebb oldalú és egyenes felső vonalú kassai címer, alatta kassai 8 pontos rozetta, CM verdejegy, nagyobb előlapi és hátlapi betű méret), munkácsi hátlap (pufók Madonna és Kisded, alatta kissé jobbra a Patrona Hungariae feliratot elválasztó pont.)
Both comments and pings are currently closed.

Hozzászólások lezárva.


©2000-2023 Numismatics Hungary. Minden jog fenntartva!
A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.