Árpád-kori lakóházakat találtak Hajdúböszörményben

Az előzetes várakozásnak megfelelő gazdag leletanyag került napvilágra az elmúlt két hónap folyamán Hajdúböszörményben a Téglagyár 2 nevű régészeti lelőhelyen. Az ásatást egy uniós pénzügyi támogatással megvalósuló építkezés (tornaterem-építés) tette indokolttá. Negyvenhárom teljesen ép és négy töredékes, többségében ezüst pénzérme került elő.

Hamis fiesachi (ausztriai) pénz

Hamis fiesachi (ausztriai) pénz

– Ha szerencsénk van, akkor újabb bizonyítékokkal tudjuk alátámasztani, hogy a hajdúböszörményi téglagyár területén megtalált Árpád-kori falu a nyíri izmaeliták települése volt – mondta el a Naplónak Szolnoki László régész, a Déri Múzeum munkatársa. Úgy fogalmazott, hogy az utóbbi években az általa vezetett munkák közt ez volt a legjobb középkori leletanyagot tartalmazó ásatás.

Meglepetés nemigen érthette a szakmát, hisz a területen már 1979-ben találtak Árpád-kori faluhoz tartozó régészeti objektumokat. Az akkori ásatás M. Antalóczy Ildikó régész nevéhez fűződik, ő négy évig dolgozott a szóban forgó helyen. Később Hajdú Zsigmond és Nagy Emese Gyöngyvér régészek is ásattak ott. Mindegyik esetben egy középkori falu nyomait találták meg.
Több évtizedes múltja, története van tehát a terület régészeti feltárásának, és a megtalált objektumokat különös jelentőségűvé avatja, hogy az Árpád-kori Magyarországon élő muszlimok kutatásával foglalkozó történészek hosszú ideig, pontosabban az M. Antalóczy-féle ásatásig csak írott forrásokra hagyatkozhattak.

1979-ig „a mohamedánokhoz még közvetve sem lehetett régészeti emlékanyagot kötni”, idézhetjük Szabó Lászlónak a Déri Múzeum Évkönyvében 2003-ban megjelent tanulmányából, pontosabban a tanulmánynak a világhálón közzétett fejezetéből. Az Árpád-kori falu emlékeinek hiteles feltárása Hajdúböszörményben felvetette azt a kérdést, hogy ez volt-e az a település, amiről az írott források szólnak, írja a szerző. (Az izmaelitákat a középkorban magyarul böszörményeknek hívták.)
Noha a kérdésre még nincs végleges válasz, hisz a napvilágra került információk feldolgozása időigényes munka, a rendelkezésre álló leletek egyre több tudományos következtetésre adnak lehetőséget. Az előkerült ólom mérlegsúlyok például közelebb visznek annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy milyen mértékegységeket használtak az adott korban, konkrétan a XII. században. Az eredeti bizánci és a hamisított fiesachi (ausztriai) pénzek alapján a kereskedelmi kapcsolatokra, míg a kutakból vett minták alapján a korabeli természetes növénytakaróra lehet következtetni. Ez utóbbi céllal archeobotanikushoz viszik elemzésre a növénymaradványokat tartalmazó földmintákat.

Egy XII. századi bizánci rézpénz  (fotó:haon.hu)

Egy XII. századi bizánci rézpénz (fotó:haon.hu)

Felsorolva a mostani mintegy kétezer négyzetméteren végzett ásatás hozadékát, Szolnoki László elmondta, hogy megtaláltak nyolc nagy méretű, földbe mélyített veremházat (lakóházat), négy fedett, földbe mélyített műhelyt (vagy raktárhelyiséget), két kutat, mintegy ötven agyagnyerő gödröt, tároló vermet és árkot. Rengeteg kerámiatöredék, fém-szerszám (például kovács fogó, sarlók, kések), kengyel, sarkantyú, patkók, vaskulcsok, vas-, réz- és ólomveretek, mérlegsúlyok, ezüst és bronz gyűrű, karperec, hajkarika – került elő. Találtak negyvenhárom teljesen ép és négy töredékes, többségében ezüst pénzérmét, továbbá nyílhegyeket és íjcsontokat is.

A régészeti leletek a szokásosak, a ritka bennük az, hogy régész találta meg őket, ráadásul házban, műhelyben, gödörben, ami így kiváló időhatározó. Különlegessé pedig az teszi őket, hogy ennyi minden (például öt ólom mérlegsúly) megmaradt egy ilyen kis területen. El lehet képzelni, mi lehet még a földben, ha ennek a lelőhelynek, a feltehetően nagy kiterjedésű középkori falu területének csak mintegy fél százaléka van még megkutatva, körvonalazta a régész a június 7-én befejezett ásatás jellegzetességét. A régészeti leleteket a tisztítást követő restaurálás és leltározás után a böszörményi múzeumban helyezik el.

haon.hu

Both comments and pings are currently closed.

Hozzászólások lezárva.


©2000-2019 Numismatics Hungary. Minden jog fenntartva!
A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.