Berta András – Berta Tibor: A Magyar Nemzeti Bank pengős bankjegy-csomagolószalagjai

A bankjegy-csomagolószalagok összegyűjtése és tudományos feldolgozása a numizmatikához kapcsolódó új kutatási terület, melynek alig van irodalma. Az általunk írt, Az Éremben és az Éremtani Lapokban megjelent, az irodalomjegyzékben felsorolt három cikken kívül más bankjegy-csomagolószalagokkal foglalkozó közleményről nem tudunk. További felhasználható forrásmunkák a Magyar Nemzeti Bank, más bankok és pénzintézetek történetével foglalkozó könyvek és kiadványok, valamint az egyes bankok “Bankjegyek és érmék kezelésé”-re és a “Pénztári szolgálat és ellenőrzés”-re vonatkozó belső szabályzatai, “szolgálati utasításai” [ 1 ].

Egy új kutatási terület elindításakor szükség és egyben lehetőség is van bizonyos alapfogalmak definiálására, bizonyos alapelvek megfogalmazására. Ezek szerint, bankjegy-csomagolószalag alatt olyan papírgyűrűt (gyűrű formában összeragasztott papírszalagot) értünk, melyet bankok, pénzintézetek, pénzszállító cégek, vagy más nagy pénzforgalmat bonyolító cégek papírpénz csomagolására (általában száz azonos címletű papírpénz összefogására) használnak [2]. A csomagolószalagon nyomtatott formában szerepel a bank, pénzintézet vagy cég neve (gyakran a logója is), és a csomagban szereplő papírpénz címlete (érték és pénznem) számmal és betűvel leírva (pl. “100 pengős bankjegy”). A szalagokon szereplő másik a nagyobb érték, a csomagban levő, általában száz azonos címletű bankjegy összértékét kifejező, a szalagra nyomtatott szám, amit a csomagolószalag névértékének nevezünk (pl. 100 pengős bankjegyek csomagolószalagja esetén a névérték “10.000 pengő”) [3]. A szalagokon a két érték közül általában a címlet kisebb, a névérték a nagyobb betűvel és számmal szedett, a szembetűnőbb, ezáltal a csomagokban szereplő bankjegyek összértékének kezelése könnyebbé válik. A szalagokon gyakran szerepel a “Beolvasta:” és az “Ellenőrizte:” felirat, az “Átvételkor megszámolandó!” figyelmeztető szöveg, valamint a szalagot készítő nyomda impresszuma és a nyomdai terméket azonosító szám is [2].

A pénzfeldolgozás során a százas bankjegycsomagokból fóliába csomagolt (korábban zsineggel átkötött) nagyobb egységeket, kötegeket készítenek, melyeket ún. fedőlappal látnak el. A fedőlapok a szalagoknál nagyobb méretű, félkemény- vagy keménypapírból készült lapok, melyeken a szalagokhoz hasonló módon nyomtatva szerepel a kötegben levő csomagokban elhelyezett bankjegyek címlete (érték és pénznem) számmal és betűvel. Az egyes bankok, pénzintézetek és pénzszállító cégek, a csomagolószalagokhoz hasonlóan, nevükkel és logójukkal ellátott, nyomtatott fedőlapokat használnak, melyeken esetenként szintén szerepelnek a “Készítette”, “Ellenőrizte”, vagy a “dátum”, “aláírások”, “bélyegző ‘ feliratok, az “Átvételkor megszámolandó!” figyelmeztetés, a “Bankjegyköteg-fedőlap” megnevezés, valamint a nyomdai impresszum és a nyomdai azonosító szám is. Mind a csomagoló-szalagokon, mind a fedőlapokon nyomtatott, szaggatott vonalak is előfordulnak, további kézzel írott vagy pecsételt információk (dátum, aláírás, pecsét, a szalagon szereplőtől eltérő címlet vagy bankjegy darabszám) számára. [2]Az egyes bankjegy-csomagolószalagok azonosítása a rájuk nyomtatott információk (bank neve, címlet, névérték) alapján általában nem jelent problémát. Bizonyos esetekben, főként a régi szalagok esetén, az azonosításhoz a szalag méretének, a papír minőségének, a nyomdai technikának, valamint a szalagokon esetleg szereplő más infornlációknak (nyomdai impresszum, azonosító szám, dátumbélyegző, aláírás) felhasználására is szükség lehet. [4]

A csomagolószalagokkal kapcsolatban megjelentetett, alapfogalmakat definiáló és különlegességeket bemutató közleményeink mellett, melyek terjedelmi korlátok miatt a sorozatokból csak egy-egy szalag képét tartalmazzák, szükség van szisztematikus leírásra és teljes sorozatok bemutatására is. E részletes feldolgozást célzó közlemények sorát a Magyar Nemzeti Bank által használt szalagokkal kezdjük. Mind a papírpénzek, mind a csomagolószalagok vonatkozásában is különösen érdekes és változatos időszak az 1927. január 1-jétol 1946. július 27-éig tartó, pengős időszak. A Magyar Országgyűlés 1924. április 26-án alapította a Magyar Nemzeti Bankot részvénytársasági formában. A részvények alapításkor – az 1947-es államosításig – nem voltak kizárólag állami tulajdonban. A bank első fontos feladata az I. világháborút követő infláció megfékezése, a magyar nemzeti valuta stabilizálása volt. A pengő kibocsátása után az addig központi, jegybanki funkciókat ellátó Magyar Királyi Állami Jegyintézettől a Magyar Nemzeti Bank vette át a pénzkibocsátást, az állami számlák vezetését és az államadósság kezelését. Kamat- és hitelpolitikájával, váltóleszámítolási elveivel és gyakorlatával irányította az ország hiteléletét, a bankrendszer működését, emellett jogkörébe tartozott a devizagazdálkodás felügyelete is. A II. világháború után a Magyar Nemzeti Bank kulcsszerepet játszott a világtörténelem legnagyobb mértékű inflációjának megállításában, a stabil fizetőeszköz, a forint megteremtésében. A magyar nagybankokat 1947 végén államosították, majd hamarosan felszámolták a kétszintű bankrendszert. 1948 második felétol a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi feladatokat is ellátott, irányítása pedig kormányzati fennhatóság alá került. [5]
E közlemény célja a Magyar Nemzeti Bank pengős bankjegy-csomagolószalagjainak leírása és bemutatása. A rendelkezésünkre álló szalagokat a szövegben a névérték, a darabszám, a címlet, a papír színe, a nyomtatás színe és a rájuk nyomtatott egyéb felírások segítségével írjuk le. Az egyébként színes szalagokat négy fekete-fehér képtáblán be is mutatjuk.

1 . képtábla

1 . képtábla

1 . képtábla

- Magyar Nemzeti Bank, 100 Pengő, 100 drb. 1 pengős bankjegy, téglavörös papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 200 Pengő, 100 drb. 2 pengős bankjegy, világosbarna papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 500 Pengő, 100 drb. 5 pengős bankjegy, szürkéskék papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 1.000 PENGŐ, 100 drb. 10 pengős bankjegy, világoszöld papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 2.000 PENGŐ, 100 drb. 20 pengős bankjegy, világosbarna papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 5.000 Pengő, 100 drb. 50 pengős bankjegy, szürkéskék papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest

2. képtábla

2. képtábla

2. képtábla

- Magyar Nemzeti Bank, 10.000 PENGŐ, 100 drb. 100 pengős bankjegy, téglavörös papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 50.000 PENGŐ, 100 drb. 500 pengős bankjegy, narancssárga papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 100.000 PENGŐ, 100 drb 1000 pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, piros nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 1,000.000 PENGŐ, 100 drb 10.000 pengős bankjegy, homokszínű papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 10,000.000 PENGŐ, 100 drb 100.000 pengős bankjegy, szürke papíron, fekete nyomtatás, Ellenorizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 100,000.000 PENGŐ, 100 drb 1,000.000 pengős bankjegy, sárgászöld papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, Egymilliárd PENGŐ, 100 drb 10 millió pengős bankjegy, világosbarna papíron, fekete nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 10 milliárd PENGŐ, 100 drb 100 millió pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, zöld nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!

3. képtábla

3. képtábla

3. képtábla

- Magyar Nemzeti Bank, 100 milliárd PENGŐ, 100 drb 1 milliárd pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, narancssárga nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 1,000.000 MILPENGŐ, 100 drb 10.000 milpengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, kék nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 10,000.000 MILPENGŐ, 100 drb 100.000 milpengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, világosbarna nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 100,000.000 MILPENGŐ, 100 drb 1,000.000 milpengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, sötétbarna nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, Egymilliárd MILPENGŐ, 100 drb 10 millió milpengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, piros nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 10 milliárd MILPENGŐ, 100 drb 100 millió milpengos bankjegy, megsárgult fehér papíron, fakózöld nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!
- Magyar Nemzeti Bank, 100 milliárd MILPENGŐ, 100 drb 1 milliárd milpengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, piros nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 1,000.000 B.-PENGŐ, 100 drb 10.000 B.-pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, kék nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest

4. képtábla

 4. képtábla

4. képtábla

- Magyar Nemzeti Bank, 10,000.000 B.-PENGŐ, 100 drb 100.000 B.-pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, világosbarna nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 100,000.000 B.-PENGŐ, 100 drb 1,000.000 B.-pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, sötétlila nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, Egymilliárd B.-PENGŐ, 100 drb 10 millió B.-pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, piros nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó! Budapest
- Magyar Nemzeti Bank, 10 milliárd B.-PENGŐ, 100 drb 100 millió B.-pengős bankjegy, megsárgult fehér papíron, fakózöld nyomtatás, Ellenőrizte:, Beolvasta:, Átvételkor megolvasandó!

Az inflációs papírpénzsorozat legnagyobb darabja az 1 milliárd B.-pengős bankjegy már nem került forgalomba. Csomagolószalagja nem ismert, feltehetően nem is készült ilyen. A csomagolószalagok legnagyobb darabja a 100 millió B.-pengős bankjegyek csomagolására használt 10 milliárd B.-PENGŐ névértékű szalag. Az ezen névértékként szereplő szám 10 milliárd billió, 1022 (az 1-es után 22 nulla szerepel). Hacsak a jövőben mégis elő nem kerül 1 milliárd B.-pengős bankjegy csomagolására szolgáló, 100 millió B.-PENGŐ névértéku szalag, ezt tekinthetjük a legnagyobb névértékű csomagolószalagnak, amit a világ valaha is nyomtattak. Azt gondoljuk, hogy papírrégiségre névértékként ennél nagyobb számot még nem nyomtattak. [3]
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy gyűjteményünkben adópengők csomagoló-szalagjai is találhatók ezek feldolgozása folyamatban van. Sajnos a sorozat nem teljes, a 10.000 adópengőhöz tartozó, I,000.000 adópengő névértékű és az 50.000 adópengőhöz tartozó, 5,000.000 adópengő névértékű szalagok hiányoznak. Elképzelhető, hogy a hiányzó szalagok még felbukkannak valahol, és a teljes adópengős sorozat leírása és bemutatása is lehetővé válik.
Egy másik, Az Éremben ebben az évben megjelenő közleményünkben, több koronás jegybanki szalag között, bemutatunk egy Magyar Nemzeti Bank jelzésű, 100.000 K névértékű, 100 db 1000 koronás bankjegy csomagolására szolgáló szalagot, melyről a rányomtatott bank neve és a címlet alapján biztosan állíthatjuk, hogy abból a rövid, 1924. április 26-a és 1926. december 31-e közötti időszakból származik, amikor a Magyar Nemzeti Bank már létezett, de az 1923. július 1-jén kibocsátott 1000 koronás bankjegy még forgalomban volt. [4]
Összefoglalás – A szerzők meghatározzák a bankjegy-csomagolószalag fogalmát, leírják a szalagok nyomtatott formában szereplő információkat (bank neve, címlet, névérték) és a régi szalagok azonosításán lehetőségeit. Leírják és bemutatják a Magyar Nemzeti Bank által használt pengős bankjegy-csomagolószalagokat.

Irodalom:
[1] Szolgálati Utasítás a Magyar Nemzeti Bank tisztviselői részére. Általános rész, IV. fejezet, Bankjegy érmék kezelése. – A Magyar Nemzeti Bank kiadása. Budapest, 1928.
[2] Berta András: Bankjegycsomagoló-szalagok gyűjtése. -Az Érern, LVII (2001) 2: 43–46.
[3] Berta András – Bedo József: Újabb magyar világcsúcs: a 10 milliárd B-pengő névértékű bankjegycsomagoló-szalag. – Éremtani Lapok, 70 (2001) 16-17.
[4] Berta András: A korona pénzrendszer jegybanki bankjegy-csomagolószalagai, és azok azonosításán; lehetőségei. -Az Érem, LVIII (2002) 1: (nyomdában).
[5] Magyar Nemzeti Bank, Britannica Hungarica, Világenciklopédia, XII. kötet: 118-119. old. Magyar Világ Kiadó. Budapest, 1998.

A cikk az Éremtani Lapok 2002.  áprilisi számában jelent meg.

Both comments and pings are currently closed.

Hozzászólások lezárva.


©2000-2019 Numismatics Hungary. Minden jog fenntartva!
A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges.